Søk
Alle kategorier
  Menu Close

  Robla Solo MIL 65ml.

  SKU: 41323360m
  Tilgjengelighet: På lager
  kr 95,00
  i h

  Ballistol Robla Solo Mil 65ml
  GHS05 GHS07 Fare
  Kan være etsende for metaller.
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  Vask hendene grundig etter bruk.
  VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  Innhold/beholder leveres til resirkulering

  Kunder som kjøpte denne varen kjøpte også